EPBD airco-keuring

De EPBD-keuring is de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) en is van toepassing op gebouwen met airconditioninginstallaties met een totaal koelvermogen van 12 kW of meer. Het gezamenlijk doel is energiebesparing, minder CO2-uitstoot en een optimaal werk- en verblijfsklimaat. 

Onze EPBD-A of B gecertificeerde monteur onderzoekt het rendement van uw airco-installatie en de dimensionering, gelet op de koelingsbehoeften van het gebouw.

De eigenaar of gebruiker van een gebouw krijgt een rapport in de vorm van een installatie performance scan (IPS) met de resultaten en aanbevelingen van de keuring. Deze komt overeen met de inspectiemethodiek zoals vereist in de EPBD-keuring. Het rapport benadrukt de positieve effecten op uw energieverbruik, de veiligheid en het milieu. Blijkt uit de aircokeuring dat onderhoud nodig is, dan dient dit onderhoud verplicht binnen twee weken te worden uitgevoerd door een gecertificeerd installateur.

Meer comfort in gebouwen

De energiecomponent van airco-installaties krijgt van veel gebouwbeheerders weinig aandacht. Veel installaties staan niet optimaal afgesteld of sluiten niet aan bij de koelingsbehoefte van een gebouw. De nieuwe keuringsplicht brengt hier verandering in.

Gebruikers werken in een veilig, gezond en comfortabel gebouw als de airco-installatie bedrijfszeker, veiliger en energie-efficiënt is. Bovendien gaan de exploitatiekosten van het gebouw omlaag. Een goed afgestelde airco-installatie bespaart al snel 10 tot 30 procent op haar jaarlijkse energiekosten. De kosten van een keuring zijn daardoor al snel terugverdiend.

klik hier voor pdf met meer informatie.